Jak to działa?

Nie jesteśmy tacy sami

Każdy jest inny i ma inne potrzeby. Zwykłe systemy nauki on-line oferują te same pytania dla wszystkich. Nasze kursy korzystają z wyjątkowego algorytmu sztucznej inteligencji, który generuje kolejne pytania na podstawie wcześniejszych wyników.

To jak nauka z osobistym nauczycielem

Natychmiastowa informacja zwrotna

Za każdym razem, gdy udzielasz odpowiedzi na pytanie otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną, tak więc nie trzeba marnować czasu na odpowiadanie na X lub więcej pytań aby uzyskać wyniki.

Immediate feedback

Silne i słabe strony

Wyjątkowy algorytm Duo bez przerwy analizuje Twoje odpowiedzi i buduje profil Twoich silnych i słabych stron.

Identify

Koncentracja na wybranym temacie

Skoncentruj się na określonym temacie, czytając i odpowiadając na zestaw pytań tylko z wybranego zakresu. Sekcje Silne i słabe strony oraz koncentracja na wybranym temacie są aktualizowane po każdym pytaniu

Focus

Questions answered

20 000 000

Listening exercises

360

Users

25 550

Questions in system

48 782