Produkty

DuoTrainin dokáže přenést obsah školení 3 různými způsoby, tak, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám. Každý z nich je vytvořen, aby minimalizoval náklady na školení, ale současně maximalizoval efektivitu procesu učení.

Modul souhrnného testování

Tento modul generující náhodně otázky napříč tématem umožňuje uživateli identifikovat jeho silné a slabé stránky, a to prostřednictvím konceptu „co otázka, to test“. Uživatel tak získá okamžitou zpětnou vazbu, má k dispozici studijní materiály k zaplnění mezer ve znalostech a test z pěti otázek k ověření zvládnutí tématu. Za správné odpovědi dostává uživatel body a postupuje do vyšších úrovní. Naopak ztráta bodů vede k sestupu do úrovní nižších.

Identifikace slabých stránek a následné upevnění znalostí jednoduše prostřednictvím pravidelného testování.

Modul jednotlivého testování

Tento modul umožňuje vytvářet jednotlivé časově omezené testy, které mají dvě části; psanou a poslechovou. Časem systém umožní i video část. Test může být aktivován vícekrát po sobě. Vhodný je například pro uživatele, kteří nenavštěvují prezenční výuku, ale musí (měsíčně, čtvrtletně, pololetně) prokázat stanovenou úroveň znalostí (například u cizích jazyků). Každý test je generován náhodně a využívá jedinečný algoritmus tvorby a řazení otázek. Vypracování testu v určitém okamžiku může být nastaveno na 10 let dopředu a DuoTrainin se postará o zbytek.

Vhodný k udržení potřebné úrovně znalostí nebo pro ty, kteří nemají čas na řádné studium.

Modul závazného obeznámení

Tento modul umožňuje koordinátorům nahrávat různé dokumenty, směrnice, pravidla nebo předpisy, u kterých uživatelé on-line potvrdí, že se s nimi seznámili a budou se jimi řídit. Všechny výše uvedené nástroje (automatické zasílání emailů vybraným uživatelům) jsou i zde koordinátorům k dispozici.

Usnadňuje zajištění povinného obeznámení s příslušnými dokumenty v rámci firmy, jejich kontrolu a evidenci.