BOZP

Tento online kurz slouží zaměstnancům jako obecné seznámení se zásadami bezpečnosti práce na pracovišti.

Pokud zakoupíte plnou verzi tohoto kurz nyní, získáte k němu doživotní přístup a aktualizace
  • Představení Kurzu
  • Obsah Kurzu
  • Média

Představení kurzu


DuoTrainin kurzy BOZP seznamují zaměstnance se zásadami bezpečnosti práce a dalšími povinnostmi a právy předepsanými platnou legislativou České republiky.
 
Každý zaměstnavatel je povinen všem zaměstnancům zajistit školení BOZP, včetně pracovníků, kteří nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru. Školení se obvykle provádí každé dva roky.
 
Kurz obsahuje studijní materiály a krátké testy odpovídající příslušné problematice BOZP a odpovídající legislativě. Následně jsou zaměstnancům nabídnuty závěrečné testy ve větším rozsahu, jejichž úspěšným dokončením získávají certifikát, který dokládá, že daný kurz zaměstnanec absolvoval.
 
I po vystavení certifikátu a provedení závěrečných testů má zaměstnanec možnost systém dále využívat, a tím si upevňovat získané znalosti a pracovat na zlepšení nedostatků, jež systém identifikuje při vyhodnocování

Obsah Kurzu

TÉMATA
1. Doprava, nakládka, vykládka
2. Hodnocení a eliminace rizik
3. Ochrana zdraví
4. Osobní ochranné prostředky
5. Povinnosti zaměstnavatele
6. Požadavky na pracoviště
7. Pracovní úrazy
8. Práva a povinnosti zaměstnance
9. Právní předpisy
10. Skladování
11. Stroje, zařízení

Média