BOZP

Obsahuje: Práva a povinnosti zaměstnance | Pracovní úrazy | studijní materiály a další

Tento online kurz slouží zaměstnancům jako obecné seznámení se zásadami bezpečnosti práce na pracovišti.

Dostupné v jazycích: čeština

Ceny od: / měsíc *      

Představení kurzu

DuoTrainin kurzy BOZP seznamují zaměstnance se zásadami bezpečnosti práce a dalšími povinnostmi a právy předepsanými platnou legislativou České republiky.
 
Každý zaměstnavatel je povinen všem zaměstnancům zajistit školení BOZP, včetně pracovníků, kteří nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru. Školení se obvykle provádí každé dva roky.
 
Kurz obsahuje studijní materiály a krátké testy odpovídající příslušné problematice BOZP a odpovídající legislativě. Následně jsou zaměstnancům nabídnuty závěrečné testy ve větším rozsahu, jejichž úspěšným dokončením získávají certifikát, který dokládá, že daný kurz zaměstnanec absolvoval.
 
I po vystavení certifikátu a provedení závěrečných testů má zaměstnanec možnost systém dále využívat, a tím si upevňovat získané znalosti a pracovat na zlepšení nedostatků, jež systém identifikuje při vyhodnocování