První pomocPrvní pomoc

První pomoc (PP) jsou jednoduché úkony a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka napomáhají omezit rozsah poškození nebo ohrožení. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc.

Poskytnout první pomoc je dle zákona a v rámci svých schopností povinen každý z nás,
     - pokud nehrozí nebezpečí pro vás nebo kohokoliv jiného
     - pokud vaše zaměstnání ve své povaze zahrnuje povinnost poskytnout první pomoc
     - při autonehodě


Školení první pomoci a zaměstnanci určení k organizaci PP

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit první pomoc zaměstnancům. K tomuto účelu zajistí dostatečný počet zaměstnanců (záleží na celkovém počtu zaměstnanců a velikosti pracoviště) k zorganizování školení první pomoci a zavolání záchranné zdravotnické služby. Zaměstnanci jsou proškoleni o tom, jak se mají chovat v krizových situacích, s nimiž se mohou setkat na svých pracovištích. Účelem školení první pomoci je seznámit zaměstnance se základními pokyny poskytnutí nezbytné lékařské péče do příjezdu zdravotníka.


První pomoc při autonehodě

V případě nehody je většinou potřeba zvládnout více postižených najednou. Zde je rozhodující klidný, systematický přístup a vzájemná spolupráce. Důležitá je také vlastní bezpečnost.

Při autonehodě je důležité dbát na vlastní bezpečnost, při pohybu na místě nehody, vždy používat výstražnou vestu. Nezapomeňte označit místo nehody (výstražná světla, trojúhelník, zastavení dopravy). Je-li to bezpečné, zajistěte vozidla proti pohybu a vypněte zapalování. Není-li to nezbytné, s osobami ve vozidlech nehýbejte. Jestliže je nezbytně nutné s postiženým hýbat, vždy se snažte fixovat páteř postiženého. K první pomoci nám při ošetřování může napomoci autolékárnička.


Autolékárnička

Autolékárnička je povinnou a nezbytnou výbavou vozidla. Vybavenost lékárničky se rozlišuje do čtyř kategorii, dle typu motorového vozidla. Odlišnost je většinou v počtu kusů zdravotnického materiálu.
Lékárničky - osobní automobily, dodávky a nákladní automobily.
                  -  vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně nebo vozidla městské hromadné přepravy osob bez ohledu na jejich obsaditelnost.
                  -  vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících
                  -  motolékárnička (řidiči mopedů a cyklisté lékárničku mít nemusí)

Legislativa a první pomoc

První pomoc je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů stanoví dokonce v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci.