Koordinátor BOZP na staveništiKoordinátor BOZP na staveništi

Staveniště patří mezi jedny z nejrizikovějších pracovišť v ČR. Každý zadavatel stavby, má povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi v případě, že stavbu provádí více zhotovitelů nebo celková doba překročí dobu 30dnů. Na stavbě pracuje více než 20 pracovníků dobu delší než jeden den. Dalším kritériem je objem prací, který překročí 500 pracovních dnů na jednu fyzickou osobu.

Jakou funkci plní kooordinátor BOZP?

Koordinátor zastává funkci technického dozoru zadavatele stavby neboli investora pro oblast BOZP. Může to být fyzická nebo právnická osoba, kterou určí zadavatel stavby, aby prováděla dané činnosti v přípravné a realizační fázi stavby. 

Požadavky na odbornost

Koordinátor musí mít vzdělání technického zaměření a to minimálně s středoškoleské s maturitou nebo vysokoškolské. Od toho se odvíjí doba splnění odborné praxe. U středoškolského vzdělání je stanovena minimální 3letá odborná praxe a u vysokoškolského vzdělání je nutné splnit minimální požadavek roční praxe v oblasti stavebnictví.

Fáze koordinace

Rozděluje se do dvou oblastí:

Přípravná fáze 

Koordinátor zpracovává plán BOZP na staveništi a právní předpisy spojené s riziky na staveništi a konzultuje je s investorem a projektantem. Zároveň zajišťuje ohlášení stavby na inspektorátu práce. 

Realizační fáze

Koordinátor dohlíží na plnění plánu BOZP, koordinuje bezpečnost práce jak zhotovitelů, tak i spolupracovníků. Mezi jeho další činnosti patří celková kontrola zabezpečení stavby a odstraňování jejich nedostatků. Připravuje a organizuje kontrolní dny BOZP.

Předpisy pro koordinátora

 Při výkonu pracovní činnosti se musí řídit dvěma hlavními předpisy:

Zákon č. 309/2006 Sb.- Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 591/2006 Sb.- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích