Courses


Learn faster, forget slower: the same training is different for everyone with built-in intelligence in each course.JĘZYKI

English Grammar

Level A1 - C2
6.84 PLN *  
Kurs Gramatyka angielska obejmuje szeroki zakres czasów i związanych z nimi tematów.

English Vocabulary

Level A1 - C2
8.07 PLN *  
Kurs Słownictwo ogólne obejmuje 15 tematów takich jak Ludzie, Podróże, Ubrania.

Business English

Level B1 - C2
6.84 PLN *  
Learn 100s of Business English words and phrases from 11 topics.* Podane ceny są cenami za miesiąc w odniesieniu do 12-miesięcznej licencji dla użytkowników indywidualnych. For organisation prices please click here.