Ceník pro firmyVaše cena činí od 5 eur do 75 eur za uživatele po dobu 12 měsíců.

U balíčku Enterprise je jednorázový zřizovací poplatek ve výši 470 euro.

Pokud chcete do DuoTrainin platformy přidávat vlastní kurzy, pak cena činí 150 eur/kurz.

Tři níže uvedené kroky Vám přiblíží, jak získat předběžnou cenovou kalkulaci.


1. Cena za kredit za uživatele je závislá na celkovém počtu uživatelů

Cenový model DuoTrainin je založený na kreditním systému Pay-for-Use (neboli cenový tarif založený na principu „kolik toho uživatel použije, tolik zaplatí”). Kredity jsou platné po dobu jednoho kalendářního roku.

Cena za kredit začíná na 70 Kč ukázat více
POČET UŽIVATELŮ CENA ZA KREDIT
1-100 90 Kč
101-250 80 Kč
251-400 70 Kč
401+ Kontaktujte nás na support@duotrainin.com

2. Zvolte si svůj balíček

Balíček Base je bez zřizovacího poplatku, pouze na bázi kreditního systému Pay-for-Use za kurz/školení.

Balíček Enterprise obsahuje zřizovací poplatek ve výši 12.000 Kč s poradenstvím.

V balíčku Enterprise má uživatel neomezený přístup do DuoTrainin platformy po dobu 12 měsíců v hodnotě 10 kreditů.

V dolní části této stránky naleznete v bodě č. 3 kreditní systém za kurz.

FUNKCE BASE ENTERPRISE
Enterprise nastavení     
Zřízení firemních vzdělávacích skupin (počet) 1 Neomezený počet
Kurzy
Certifikované testování
Reporty
Integrovaný systém emailových upomínek
Plný přístup v hodnotě 10 kreditů/ uživatel na jeden kalendářní rok  
Dokumenty týkající se vnitropodnikových směrnic (Corporate Compliance)  
Nahrání vašich vlastních kurzů a certifikovaných testů  
DuoTrainin Coach Konfigurátor  
Vytvoření testů a jejich přiřazení k prezenčním školením  
Vytvoření a nahrání vašich vlastních certifikátů/osvědčení  
Vytvoření oddělení  
Přístup pro vedoucího oddělení  
Vytvoření tříd  
Přístup pro lektora/školitele  
Technická podpora 12h/po-pá 14h/po-pá - 8h/so-ne

3. Možnost volby kurzů/školení

Můžete si zvolit balíček kurzů/školení nebo jednotlivé kurzy/školení. S výběrem balíčku ušetříte kredity.

BALÍČEK KURZŮ/NÁZEV CENA ZA KREDIT ZAHRNUTO V RÁMCI PLNÉHO PŘÍSTUPU
BOZP 1  
Školení řidičů 1
Požární ochrana 1
Six Sigma - úvodní kurz 1
GDPR 3
Balíček pro studium anglického jazyka obsahuje pět následujících kurzů - ušetříte šest kreditů 8
- Anglická gramatika 4  
- Anglická slovní zásoba 4  
- Angličtina pro turisty - začátečníci 1  
- Profesní anglická terminologie 2  
- Obchodní angličtina 3  
Balíček pro studium německého jazyka obsahuje tři následující kurzy - ušetříte čtyři kredity 8
- Německá gramatika 4  
- Německá slovní zásoba 4  
- Obchodní němčina 4  
Balíček pro studium českého jazyka obsahuje dva následující kurzy - ušetříte dva kredity 10
- Česká gramatika 6  
- Česká slovní zásoba 6  
Kurz Restaurant and catering English 8
Kurz Hotel Industry English 8
Kurz Travel/Tourism English 8
Kurz Bartending and Cocktails 8